Brandklasse 2 omfatter byggeri i risikoklasse 2 og 3, hvor brandsikringen sker ud fra præ-accepterede løsninger som beskrevet i Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5. Byggeri i brandklasse 2 er traditionelt byggeri med et begrænset antal personer og en begrænset højde af bygningen. Traditionelt byggeri er endvidere kendetegnet ved, at brandsikringen foretages på baggrund af tekniske løsninger, der er erfaringer med fra tilsvarende byggeri.

Risikoklasse 2 og 3 omfatter som beskrevet i BR18 § 86 byggeri i:

•  Anvendelseskategori 1 med gulv i øverste etage højst 45 m over terræn og højst 1 etage under terræn.

•  Anvendelseskategori 1 i én etage over terræn og højst én etage under terræn, hvor brandbelastningen i bygningsafsnittet kan være større end 1.600 MJ/m².

•  Anvendelseskategori 2 og 5 med gulv i øverste etage højst 22 m over terræn og én etage under terræn.

•  Anvendelseskategori 4 med gulv i øverste etage højst 45 m over terræn og højst én etage under terræn.

•  Anvendelseskategori 3 med højst to etager over terræn og én etage under terræn og antallet af personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje må højst være 1.000.

•  Anvendelseskategori 3, hvor gulvet i øverste etage højst er 22 m over terræn og én etage under terræn og antallet af personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje højst må være 150.

•  Anvendelseskategori 6 med højst to etager over terræn og én etage under terræn.

Det er en forudsætning, at byggeriet designes og projekteres ved brug af præ-accepterede løsninger som beskrevet i Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5. Anvendes der andre metoder for dokumentation, skal byggeriet ifølge § 493 indplaceres i anden brandklasse svarende til den type dokumentation, der anvendes.

Eksempler på byggeri i brandklasse 2 omfatter:

•  Industri- og lagerbygninger samt avls- og driftsbygninger i anvendelseskategori 1, hvor gulvet i øverste etage højst er 45 m over terræn og én etage under terræn, og hvor brandbelastningen i bygningsafsnittet ikke overstiger 1.600 MJ/m², svarende til industri- og lagerklasse 1-3, hvor industri- og lagerklassen er bestemt, som det fremgår af Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5.

•  Industri- og lagerbygninger i anvendelseskategori 1 med højst én etage over terræn og én etage under terræn, og hvor brandbelastningen i bygningsafsnittet er større end 1.600 MJ/m², svarende til industri- og lagerklasse 4 og 5, hvor industri- og lagerklassen er bestemt, som det fremgår af Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5.

•  Kontorbygninger i anvendelseskategori 1 med gulv i øverste etage, der højst er 45 m over terræn, og der højst er én etage under terræn.

•  Kontorbygninger i anvendelseskategori 1, hvor gulvet i øverste etage højst er 22 m over terræn, og der højst er én etage under terræn. Der kan til byggeriet være tilknyttet bygningsafsnit i anvendelseskategori 3 såsom mødelokaler, kantine mm., såfremt fælles flugtveje, der betjener bygningsafsnit i anvendelseskategori 3, ikke er indrettet til mere end 150 personer.

•  Skoler, skolefritidsordninger og tilsvarende byggeri i anvendelseskategori 2, hvor gulvet i øverste etage højst er 22 m over terræn, og der højst er én etage under terræn. Der kan til byggeriet være tilknyttet bygningsafsnit i anvendelseskategori 3, f.eks. større undervisningsrum indrettet til mere end 50 personer, såfremt fælles flugtveje for alle bygningsafsnit, der betjener bygningsafsnit i anvendelseskategori 3, ikke er indrettet til mere end 150 personer.

•  Forsamlingslokaler, butikker mm. i anvendelseskategori 3 med højst to etager over terræn og én etage under terræn, såfremt bygningsafsnit med fælles flugtveje ikke er indrettet til mere end 1.000 personer.

•  Etageboligbyggeri i anvendelseskategori 4, hvor gulvet i øverste etage højst er 45 m over terræn, og der højst er én etage under terræn.

•  Hoteller og kollegier i anvendelseskategori 5, hvor gulvet i øverste etage højst er 22 m over terræn, og der højst er én etage under terræn.

•  Vuggestuer og børnehaver, hvor bygningsafsnittet er i anvendelseskategori 6, og bygningen har højst to etager over terræn og én etage under terræn.

•  Ældreboliger og boliger for personer med funktionsnedsættelser som eksempelvis fysiske og kognitive funktionsnedsættelser, der gør, at personerne ikke selv kan bringe sig i sikkerhed på terræn i det fri i, hvor bygningsafsnittet er i anvendelseskategori 6, og bygningen har højst to etager over terræn og én etage under terræn.

•  Hospitaler og plejeinstitutioner i anvendelseskategori 6 med højst to etager over terræn og én etage under terræn.

•  Garageanlæg i anvendelseskategori 1, hvor gulvet i øverste etage højst er 45 m over terræn, og der højst er én etage under terræn, og hvor brandbelastningen i bygningsafsnittet ikke overstiger 1.600 MJ/m².

•  Garageanlæg i anvendelseskategori 3, hvor gulvet i øverste etage højst er 22 m over terræn, og der højst er én etage under terræn, såfremt fælles flugtveje, der betjener bygningsafsnit i anvendelseskategori 3, ikke er indrettet til mere end 150 personer.

•  Garageanlæg i anvendelseskategori 3 med højst to etager over terræn og én etage under terræn, såfremt bygningsafsnit i anvendelseskategori 3 med fælles flugtveje ikke er indrettet til mere end 1.000 personer.

Fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse og sommerhuse med mere end to etager over terræn eller et samlet etageareal, der er større end 600 m², kan indplaceres i brandklasse 2, såfremt de præ-accepterede løsninger i Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 om etageboligbyggeri følges.