Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om indplacering i brandklasser

Fold alle ud

Risikoklassen relaterer sig til anvendelseskategorien samt byggeriets kompleksitet og risikoforhold ved evakuering og redning, jf. BR18 § 86 og bilag 1, tabel 2. Risikoklassen bestemmes ud fra følgende forhold:

•  Bygningsafsnittets anvendelseskategori.

•  Brandbelastningen i bygningsafsnittet.

•  Bygningens højde over og under terræn.

•  Antallet af personer i bygningsafsnittet.

Læs mere om risikoklasser i vejledningen til § 86.