Ifølge BR18 § 490, stk. 1, skal et byggeri indplaceres i en brandklasse. Brandklassen ligger til grund for bestemmelse af:

•  Krav om brug af certificeret brandrådgiver på byggesagen samt, hvilken klasse brandrådgiveren skal være certificeret til.

•  Krav til dokumentation af brandforhold og kontrol af dokumentation, hvor der anvendes certificeret brandrådgiver, jf. BR18 kapitel 29 og 30.

•  Krav til den certificerede brandrådgivers virke, jf. BR18 kapitel 32 og 34.

Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasse skal fremgå ved ansøgning om byggetilladelse, jf. BR18 § 10, stk. 1, nr. 6. Læs mere om ansøgning om byggetilladelse her.

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om indplacering i brandklasse på baggrund af den fremsendte dokumentation.

Byggeri skal ifølge BR18 § 492 indplaceres i brandklasse 1-4. Brandklassen bestemmes på baggrund af byggeriets risikoklasse og den eller de metoder, der anvendes til at dokumentere brandforholdene, jf. §§ 490-492.