Swipe horisontalt for at se alle emner

BR-Vejledning til kapitel 25 - Bygningsklasse 2020

Fold alle ind

Bygningsklasse 2020 er en lavenergiklasse.

For at bygningen kan blive klassificeret som bygningsklasse 2020, skal alle kravene i kapitel 25 overholdes, samtidig med at de øvrige krav i bygningsreglementet også overholdes.

Energiberegningen af bygningers overholdelse af 2020-klassen foretages med SBi-anvisning 213 Bygningers energibehov. I energiberegningen benyttes andre energifaktorer end i overholdelse af bygningsreglementets minimumskrav i kapitel 11 Energiforbrug.

Der er strammere krav til en række forskellige bygningsdele og komponenter i bygningsklasse 2020. Kravene fremgår af bestemmelserne, mens vejledningen til forståelse af kravene fremgår af de forskellige emner, primært kapitel 11 Energiforbrug og kapitel 22 Ventilation.