Brand- eller konstruktionsklasse
Egenkontrol  Uafhængig kontrol  Tredjepartskontrol 
 2  X X*   
 3  X  
 4  X

* For byggerier i brandklasse 2 skal der foretages uafhængig kontrol af dokumentationen vedrørende indplacering i brandklasse, erklæring af om byggeriet er indsatstaktisk traditionel, af brandstrategirapporten og af kontrolplanen, jf. §§ 510-512 og § 518 (dokumentation af brandforhold). For konstruktionsklasse 2 gælder kravet om uafhængig kontrol kun A1. Konstruktionsgrundlag og B2. Statisk kontrolplan, jf. § 501, nr. 1 og § 502, stk. 1, nr. 2. For den øvrige del af dokumentationen kan kontrollen udføres af personer, der ikke har medvirket ved udarbejdelsen af dokumentationen af den pågældende konstruktion/konstruktionsafsnit, men som har medvirket i projekteringen af bygværket.