Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om skorstensfejerordningen

Fold alle ud

I henhold til skorstensfejerbekendtgørelsen er der hjemmel til at opkræve gebyr for skorstensfejerarbejde. Gebyret for skorstensfejerarbejde betales langt overvejende via ejendomsskatten og i mindre omfang direkte til skorstensfejeren.

Skorstensfejerbekendtgørelsen regulerer ikke krav eller klager om tilbagebetaling af gebyr for skorstensfejning, der ikke er udført. Tilbagebetalingskrav eller klager over gebyr afgøres derfor på andet grundlag, herunder skattelovgivningen.