Det fremgår af skorstensfejerbekendtgørelsens § 1, stk. 1, at ”kommunalbestyrelsen skal sørge for, at lovpligtigt skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere.” Det fremgår derimod ikke af bestemmelsen, hvordan arbejdet skal tilbydes af kommunen.