Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om skorstensfejerordningen

Fold alle ud

Det fremgår af skorstensfejerbekendtgørelsens § 1, stk. 1, at ”kommunalbestyrelsen skal sørge for, at lovpligtigt skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere.” Det fremgår derimod ikke af bestemmelsen, hvordan arbejdet skal tilbydes af kommunen.