Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om skorstensfejerordningen

Fold alle ud
Skorstensfejerordningen er reguleret i skorstensfejerbekendtgørelsen, (bekendtgørelse nr. 541 af 22/05/2017 om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg). Skorstensfejerbekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i byggelovens § 15

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har løbende modtaget en række henvendelser om fortolkningen af reglerne i skorstensfejerbekendtgørelsen, og har på denne baggrund vurderet, at der er behov for en vejledning om skorstensfejerordningen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har løbende modtaget en række henvendelser om fortolkningen af reglerne i skorstensfejerbekendtgørelsen, og har på denne baggrund vurderet, at der er behov for en vejledning om skorstensfejerordningen.