Borgerne har frit valg i forhold til, hvilken skorstensfejer de vil benytte. 

Der er ikke efter bekendtgørelsen krav om, at kommunens borgere skal anvende den skorstensfejer, som kommunen tilbyder, eller at skorstensfejeren skal have et samarbejde med kommunen for at udføre lovpligtig skorstensfejning i den pågældende kommune.