Det fremgår af byggelovens § 17, stk. 1, at det er bygningsejeren, der er ansvarlig for, at dennes bygning er i lovlig stand. Eksisterer der et ulovligt forhold, påhviler det således bygningsejeren at berigtige det ulovlige forhold. Manglende fejning af skorstene og ildsteder er et ulovligt forhold, som er omfattet af byggelovens § 17, stk. 1. 

Det er således bygningsejerens ansvar, at reglerne i skorstensfejerbekendtgørelsen, herunder bestemmelserne om fejningsterminer, overholdes, uanset om borgerne benytter den skorstensfejer, som tilbydes af kommunen, eller om borgerne vælger at indgå aftale med en anden skorstensfejer.

Det er ligeledes bygningsejerens eget ansvar, at den valgte skorstensfejer har den korrekte og påkrævede uddannelse. Såfremt bygningsejeren spørger en skorstensfejer, om vedkommende har gennemgået den krævede uddannelse, og skorstensfejeren giver urigtige oplysninger til bygningsejeren, opstår der et brud på kontraktforholdet mellem bygningsejeren og skorstensfejeren. Dette er et privatretligt forhold mellem borgeren og skorstensfejeren, som henhører under domstolene.