Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering, at ejerlejlighedsejere ikke har særskilt partsstatus i ejerforeningens byggeprojekter. Den enkelte ejerlejlighedsejers interesser varetages af ejerforeningens bestyrelse.