Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ind
Brand- eller konstruktionsklasse
Egenkontrol Uafhængig kontrol Tredjepartskontrol
1 X
2 X X*
3 X X
4 X X X

*For byggerier i brandklasse 2 skal der foretages uafhængig kontrol af dokumentationen vedrørende:

- indplacering i brandklasse,

- dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder §§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold,

brandstrategirapporten og

- kontrolplanen, jf. §§ 510-512 og § 518.

For den øvrige del af dokumentationen kan uafhængig kontrol udføres af personer, der ikke har medvirket ved udarbejdelsen af dokumentationen af den pågældende del af byggeriet, men som har medvirket i designet af byggeriet.

For konstruktionsklasse 2 gælder kravet om uafhængig kontrol kun:

- A1. Konstruktionsgrundlag og

- B2. Statisk kontrolplan, jf. § 501, nr. 1, og § 502, stk. 1, nr. 2.

For den øvrige del af dokumentationen kan uafhængig kontrol udføres af personer, der ikke har medvirket ved udarbejdelsen af dokumentationen af det pågældende konstruktionsafsnit, men som har medvirket i projektering af byggeriet.

Tabel 2. Mindstekrav til niveau af uafhængig kontrol af dokumentation for de bærende konstruktioner afhængig af konstruktionsklassen, jf. § 527

ID
Emne KK2
KK3
KK4
A1 Konstruktionsgrundlag
Max.
Max.
Max.
A2 Statiske beregninger
A2. 1 Statiske beregninger – bygværk
Udv.
Max.
Max.
A2. 2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit
Udv.
Udv.
Max.
A3 Konstruktionstegninger og modeller
A3. 1 Konstruktionstegninger og modeller - bygværk
Udv.
Max.
Max.
A3. 2 Konstruktionstegninger og modeller - konstruktionsafsnit
Udv.
Udv.
Max.
A4 Konstruktionsændringer
A4. 1 Konstruktionsændringer - bygværk Udv.
Max.
Max.
A4. 2 Konstruktionsændringer - konstruktionsafsnit
Udv.
Udv.
Max.
A5 Konstruktion som udført
Min.
Udv.
Udv.
B1 Statisk projektredegørelse  Udv.  Udv.  Max. 
B2  Statisk kontrolplan  Max.  Max.  Max. 

Min. : Minimumskontrol, Udv. : Udvidet kontrol, Max. : Maksimumskontrol.

Tabel 3. Mindstekrav til niveau af tredjepartskontrol af dokumentation for de bærende konstruktioner for konstruktionsklasse 4, jf. § 527

ID
Emne Tredjepartskontrol
A1 Konstruktionsgrundlag
Max.
A2 Statiske beregninger
A2. 1 Statiske beregninger – bygværk
Max.
A2. 2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit
Udv.
A3 Konstruktionstegninger og modeller
A3. 1 Konstruktionstegninger og modeller – bygværk
Max.
A3. 2 Konstruktionstegninger og modeller – konstruktionsafsnit
Udv.
A4 Konstruktionsændringer
A4. 1 Konstruktionsændringer – bygværk
Max.
A4. 2 Konstruktionsændringer – konstruktionsafsnit
Udv.
B1 Statisk projektredegørelse
Udv.
B2 Statisk kontrolplan
Max.
B3 Statisk kontrolrapport
B3. 1 Statisk kontrolrapport for projektering fra uafhængig kontrol
Udv.
B3. 2 Statisk kontrolrapport for udførelse fra uafhængig kontrol Udv.
A5 Konstruktion som udført
Udv.

Udv. : Udvidet kontrol, Max. : Maksimumskontrol.

Tabel 4 – Mindstekrav til niveau afuafhængig kontrol af den brandtekniske dokumentation i forhold til brandklassen, jf. § 527

Emne BK2
BK3 BK4
Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Max. Max.
Max.
Dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder §§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold
Max.
Max.
Max.
Brandstrategirapport
Max.
Max.
Max.
Brandplaner og situationsplan
Udv.
Max.
Max.
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner
Udv.
Udv.
Udv.
Brandteknisk begrundet vurdering  - Max.  Max.
Komparativ analyse  - Max.  Max.
Brandteknisk dimensionering
- Udv.
Max.
Forudsætning for brandprøvning  - Max. 
Funktionsbeskrivelse
Udv.
Max.
Max.
Brandteknisk kontrolplan
Max. Max.
Max.
Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan
Udv.
Udv.
Max.
Projektering af brandsikringstiltag  Udv.  Udv.  Udv. 
Udførelse af brandsikringstiltag  Stik.  Stik.  Stik. 

Udv. : Udvidet kontrol, Max. : Maksimumskontrol, Stik. : Stikprøvekontrol, hvor omfanget afhænger af risikoklassen for bygningsafsnittet, hvori det enkelte brandsikringstiltag er placeret.

Tabel 5. Mindstekrav til niveau af tredjepartskontrol af den brandtekniske dokumentation for brandklasse 4, jf. § 527

Emne
Tredjepart
Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Max.
Dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder§§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold
Max.
Brandstrategirapport
Udv.
Brandplaner
Max.
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner
Udv.
Brandteknisk begrundet vurdering  Udv. 
Komparativ analyse  Udv. 
Brandteknisk dimensionering
Udv.
Forudsætning for brandprøvning  Udv. 
Funktionsbeskrivelse
Udv.
Brandteknisk kontrolplan
Max.
Brandtekniske kontrolrapporter fra uafhængig kontrol
Udv.
Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan
Udv.
Projektering af brandsikringstiltag  -
Udførelse af brandsikringstiltag  -

Udv. : Udvidet kontrol, Max. : Maksimumskontrol.