Swipe horisontalt for at se alle emner

B3

Bilag 3: Tabeller til kapitel 30 - Kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold

Fold alle ind
Brand- eller konstruktionsklasse
Egenkontrol Uafhængig kontrol Tredjepartskontrol
1 X
2 X X*
3 X X
4 X X X

* For byggerier i brandklasse 2 skal der foretages uafhængig kontrol af dokumentationen vedrørende:

– indplacering i brandklasse,

– dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionel,

– brandstrategirapporten og

– kontrolplanen, jf. §§ 510-512 og § 518.

For den øvrige del af dokumentationen kan kontrollen udføres af personer, der ikke har medvirket ved udarbejdelsen af dokumentationen af den pågældende del af byggeriet, men som har medvirket i designet af byggeriet.

For konstruktionsklasse 2 gælder kravet om uafhængig kontrol kun:

– A1. Konstruktionsgrundlag og

– B2. Statisk kontrolplan, jf. § 501, nr. 1, og § 502, stk. 1, nr. 2.

For den øvrige del af dokumentationen kan kontrollen udføres af personer, der ikke har medvirket ved udarbejdelsen af dokumentationen af det pågældende konstruktionsafsnit, men som har medvirket i projektering af byggeriet.

Tabel 2. Mindstekrav til niveau af uafhængig kontrol af dokumentation for de bærende konstruktioner afhængig af konstruktionsklassen, jf. § 527

ID
Emne KK2
KK3
KK4
A1 Konstruktionsgrundlag
Max.
Max.
Max.
A2 Statiske beregninger
A2. 1 Statiske beregninger – bygværk
Udv.
Max.
Max.
A2. 2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit
Udv.
Udv.
Max.
A3 Konstruktionstegninger og modeller
A3. 1 Konstruktionstegninger og modeller - bygværk
Udv.
Max.
Max.
A3. 2 Konstruktionstegninger og modeller - konstruktionsafsnit
Udv.
Udv.
Max.
A4 Konstruktionsændringer
A4. 1 Konstruktionsændringer - bygværk Udv.
Max.
Max.
A4. 2 Konstruktionsændringer - konstruktionsafsnit
Udv.
Udv.
Max.
B1 Statisk projektredegørelse
Udv.
Udv.
Max.
B2 Statisk kontrolplan
Max.
Max.
Max.
B3 Statisk kontrolrapport
B3. 1 Statisk kontrolrapport - projektering
Udv. Max.
Max.
B3. 2 Statisk kontrolrapport - udførelse
Udv.
Udv.
Max.
A5 Konstruktion som udført
Udv.
Udv.
Udv.

Udv. : Udvidet kontrol, Max. : Maksimumskontrol.

Tabel 3. Mindstekrav til niveau af tredjepartskontrol af dokumentation for de bærende konstruktioner for konstruktionsklasse 4, jf. § 527

ID
Emne Tredjepartskontrol
A1 Konstruktionsgrundlag
Max.
A2 Statiske beregninger
A2. 1 Statiske beregninger – bygværk
Max.
A2. 2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit
Udv.
A3 Konstruktionstegninger og modeller
A3. 1 Konstruktionstegninger og modeller – bygværk
Max.
A3. 2 Konstruktionstegninger og modeller – konstruktionsafsnit
Udv.
A4 Konstruktionsændringer
A4. 1 Konstruktionsændringer – bygværk
Max.
A4. 2 Konstruktionsændringer – konstruktionsafsnit
Udv.
B1 Statisk projektredegørelse
Udv.
B2 Statisk kontrolplan
Max.
B3 Statisk kontrolrapport
B3. 1 Statisk kontrolrapport for projektering
Udv.
B3. 2 Statisk kontrolrapport for udførelse Udv.
A5 Konstruktion som udført
Udv.

  Udv. : Udvidet kontrol, Max. : Maksimumskontrol.

Tabel 4. Mindstekrav til niveau af kontrol af den brandtekniske dokumentation afhængig af brandklassen, jf. § 527

Emne BK2
BK3 BK4
Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Max. Max.
Max.
Dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionel
Max.
Max.
Max.
Brandstrategirapport
Max.
Max.
Max.
Brandplaner
Max.
Max.
Max.
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner
Udv.
Udv.
Udv.
Brandteknisk dimensionering
- Max.
Max.
Funktionsbeskrivelse
Udv.
Max.
Max.
Brandteknisk kontrolplan
Max.
Max.
Max.
Brandtekniske kontrolrapporter
Udv.
Max.
Max.
Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan
Udv.
Udv.
Max.

Udv. : Udvidet kontrol, Max. : Maksimumskontrol.

Tabel 5. Mindstekrav til niveau af tredjepartskontrol af den brandtekniske dokumentation for brandklasse 4, jf. § 527

Emne
Tredjepart
Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Max.
Dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionel
Max.
Brandstrategirapport
Udv.
Brandplaner
Max.
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner
Udv.
Brandteknisk dimensionering
Udv.
Funktionsbeskrivelse
Udv.
Brandteknisk kontrolplan
Max.
Brandtekniske kontrolrapporter
Udv.
Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan
Udv.

Udv. : Udvidet kontrol, Max. : Maksimumskontrol.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.