Tabel 2b – Mindstekrav til niveau af uafhængig kontrol af bærende konstruktioner som udført i forhold til konstruktionsklassen (KK), jf. § 527

 Emne  KK2  KK3  KK4
 Omfang af stikprøve ved særlig kontrol af den udførte konstruktion  10 % 25 % 50% 
 Almen kontrol af den udførte konstruktion  *
 * Kontrolniveau jf. DS 1140, Udførelse af bærende konstruktioner – Almen kontrol