Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud

For at fastlægge størrelsen af den berettigede øgede klimapåvirkning, der som følge af § 298, stk. 4, ikke skal medregnes, foretages en isoleret beregning af klimapåvirkningen fra den del af bygningen, der er påvirket af det særlige forhold.

Det fastlægges hvad forskellen i klimapåvirkning er mellem den faktiske del af bygningen og en beregnet reference, som udtryk for den forventede klimapåvirkning hvis ikke det særlige forhold havde nødvendiggjort andre valg i byggeriet.

Forskellen imellem den faktiske beregnede klimapåvirkning og referenceværdien medregnes ikke, når man vurderer byggeriet mod grænseværdien i § 298, stk. 1.

Der sondres i det følgende mellem konstruktioner, søjler/bjælker, fundamenter, og installationer.

 

Konstruktioner
For konstruktioner beregnes forskellen vha. referenceværdi jf. tabel 9 og formel 1 herunder

Referenceværdier for konstruktioner:

Konstruktion Referenceværdi Enhed 
Etage- og kælderdæk  1,30  kg CO2-ækv. /m2 /år
Gulv 0,65  kg CO2-ækv. /m2 /år 
Loft 0,45 kg CO2-ækv. /m2 /år 
Indervæg 1,03  kg CO2-ækv. /m2 /år 
Tag 3,00 kg CO2-ækv. /m2 /år 
Terrændæk/pladefundament 2,27 kg CO2-ækv. /m2 /år 
Ydervæg og kælderydervæg 2,85  kg CO2-ækv. /m2 /år 

Tabel 9: Liste over referenceværdier, som anvendes til at beregne den berettigede øgede klimapåvirkning af konstruktioner ved særlige forhold.

 

Konstruktioner
For konstruktioner skal forskellen i klimapåvirkning i forhold til en almindelig referenceværdi beregnes som i formel 1 herunder.

Formel 1:

Formel 1

hvor

x er klimapåvirkningen fra materialerne i den pågældende bygningskonstruktion (i kg CO2-ækv.) opgjort over den 50-årige betragtningsperiode,

r er referenceværdien for den givne konstruktion (i kg CO2-ækv. /m2 /år),

m er arealet af den konstruktion, som berøres af det særlige forhold (i m2), og

a er arealet som opgjort ifølge § 297, stk. 3, (i m2).

 

Søjler/bjælker
For søjler og bjælker skal forskellen i klimapåvirkning i forhold til en almindelig referenceværdi beregnes som i formel 2 herunder.

Formel 2:

Formel 2

hvor

r er en referenceværdi på 0,47 kg CO2-ækv. /m/år,

m er længden af søjlen/bjælken (i m), og

a er arealet som opgjort ifølge § 297, stk. 3 (i m2).

 

Fundamenter
For fundamenter skal forskellen i klimapåvirkning i forhold til en almindelig referenceværdi beregnes som i formel 3 herunder. Påvirkningen opgøres samlet for hele fundamentet, også i de tilfælde hvor kun dele af fundamentet har et øget materialeforbrug.

Formel 3: 

Formel 3

hvor

x er klimapåvirkningen fra materialerne i fundamentet (i kg CO2-ækv.) opgjort over den 50-årige betragtningsperiode.

r er en referenceværdi på 1,06 kg CO2-ækv. /m2 /år,

a er arealet som opgjort ifølge § 297, stk. 3 (i m2).

 

Installationer
For installationer beregnes forskellen mellem den faktiske klimapåvirkning af installationerne og standardværdierne i BR18 bilag 2, tabel 7, øvrige bygningstyper, som i formel 4 herunder.

Formel 4:

Formel 4

hvor

i er klimapåvirkningen fra materialerne i de faktiske installationer (i kg CO2-ækv.) opgjort over den 50-årige betragtningsperiode,

s er standardværdi for installationer, øvrige bygningstyper (i kg CO2-ækv. / m2/ år), jf. BR18 bilag 2, tabel 7, standardværdier,

eopv er summen (i m2) af det samlede opvarmede etageareal (som opgjort ifølge § 256, stk. 3) plus det opvarmede kælderareal, og

a er arealet som opgjort ifølge § 297, stk. 3, (i m2).

 

 

 

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.