Datapunkterne mellem de angivne værdier beregnes med lineær interpolation.

 År  Energiform  Emissionsfaktorer (GWP)
 kg CO2-ækv./kWh
 2023  El  0,187
 Fjernvarme  0,105
 Ledningsgas  0,225
 2025  El  0,135
 Fjernvarme  0,0878
 Ledningsgas  0,189
 2030  El  0,0470
 Fjernvarme  0,0713
 Ledningsgas  0,105
 2035  El  0,0414
 Fjernvarme  0,0688
 Ledningsgas  0,105
 2040  El  0,0403
 Fjernvarme  0,0680
 Ledningsgas  0,105