Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ind
Anvendelseskategori Bygningsafsnittet er indrettet med sovepladser
 
Personer i bygningsafsnittet har kendskab til flugtveje
 
 Personers mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed
Maksimalt antal personer, som den brandmæssige enhed er indrettet til
 
 1
Nej  Ja  Ja  Ingen begrænsning 
 2
Nej  Nej  Ja  Højst 50 
 3 Nej  Nej  Ja  Ingen begrænsning 
 4a) Ja  Ja  Ja Ingen begrænsning 
 5 Ja  Nej Ja Ingen begrænsning 
 6 Ja/Nej  Nej  Nej Ingen begrænsning
 a) Anvendelseskategori 4 omfatter ikke boliger, hvor der er flere samtidige, uafhængige udlejninger af dele af boligen med mindre boligen samtidigt bebos af lejer eller ejer af boligen.
 

Anvendelseskategori

Anvendelseskategori

 Risikoklasse
Bygningsafsnit i anvendelses-kategori  Bygningens udformning, bygningsafsnits placering over terræn, samlet antal personer i bygningsafsnit med fælles flugtveje og brandbelastning
 1  1
Sekundær bebyggelse i højst 1 etage over terræn
eller
bygninger eller bygningsafsnit i bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn, hvor gulv er højst 5,0 m under terræn, og hvor brandbelastningen er højst 1.600 MJ/m² gulvareal.
 2 og 3 Brandmæssigt fritliggende bygninger med højst 1 etage over terræn, med et etageareal på højst 150 m2, beregnet til højst 150 personer, hvor der er direkte adgang til terræn i det fri fra alle opholdsrum.
 4
Bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn, hvor gulv er højst 5,0 m under terræn
eller
fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse og sommerhuse med højst 3 etager over terræn og højst 1 etage under terræn, med gulv i øverste etage højst 9,6 m over terræn og med et samlet etageareal på højst 600 m2.
 5 Brandmæssigt fritliggende bygninger med højst 1 etage over terræn, med et etageareal på højst 150 m2, beregnet til højst 10 overnattende personer, hvor der er direkte adgang til terræn i det fri fra alle soverum.
 2  1 Bygninger eller bygningsafsnit med gulv i øverste etage højst 9,6 m over terræn og hvor brandbelastningen er højst 1.600 MJ/m² gulvareal
eller
bygninger eller bygningsafsnit i bygninger med højst 1 etage over terræn og højst 1 etage under terræn, hvor gulv er højst 5,0 m under terræn, og hvor brandbelastningen i bygningsafsnittet kan være større end 1.600 MJ/m² gulvareal
eller
bygningsafsnit højst 1 etage under terræn, i bygninger, hvor ingen bygningsafsnit er indplaceret i risikoklasse 4, og hvor gulv er højst 5,0 m under terræn.
 
 2
Bygningsafsnit placeret i terrænniveau i højst 1 etage, i bygninger med gulv i øverste etage højst 45,0 m over terræn
eller
bygningsafsnit placeret 1 etage under terræn, hvor gulv er højst 5,0 m under terræn.
 3

Bygningsafsnit placeret i terrænniveau i højst 1 etage, i bygninger med gulv i øverste etage højst 45,0 m over terræn, hvor antallet af personer i bygningsafsnittet er højst 1.000
eller
bygningsafsnit højst 1 etage under terræn, i bygninger hvor ingen bygningsafsnit er indplaceret i risikoklasse 4, hvor gulv er højst 5,0 m under terræn, og hvor antallet af personer i bygningsafsnittet er højst 1.000.

 4 Bygninger eller bygningsafsnit med gulv i øverste etage højst 9,6 m over terræn.
 5 Bygningsafsnit placeret i terrænniveau i højst 1 etage, i bygninger med gulv i øverste etage højst 45,0 m over terræn.
 6 Bygningsafsnit placeret i terrænniveau i højst 1 etage, i bygninger med gulv i øverste etage højst 45,0 m over terræn.
 3  1 Bygninger eller bygningsafsnit med gulv i øverste etage højst 9,6 m over terræn, hvor brandbelastningen i bygningsafsnittet kan være større end 1.600 MJ/m² gulvareal
eller
bygninger eller bygningsafsnit med gulv i øverste etage mellem 9,6 m og 45,0 m over terræn og hvor brandbelastningen er højst 1.600 MJ/m² gulvareal.
 2
Bygninger eller bygningsafsnit hvor gulv i øverste etage er højst 22 m over terræn.
 3 Højst et bygningsafsnit i bygninger med gulv i øverste etage højst 22 m over terræn, med højst 150 personer i bygningsafsnittet
eller
bygningsafsnit placeret i terrænniveau i højst 2 etager, i bygninger hvor gulv i øverste etage er højst 45,0 m over terræn, og hvor antallet af personer i bygningsafsnittet højst er 1.000.
 4 Bygninger eller bygningsafsnit med gulv i øverste etage mellem 9,6 m og 45,0 m over terræn.
 5
Bygninger eller bygningsafsnit hvor gulv i øverste etage er højst 22 m over terræn
eller
bygningsafsnit højst 1 etage under terræn, i bygninger hvor ingen bygningsafsnit er indplaceret i risikoklasse 4, og hvor gulv er højst 5,0 m under terræn.
 6

Bygninger eller bygningsafsnit placeret i højst 2 etager over terræn, hvis gulv i bygningens øverste etage er højst 45,0 m over terræn
eller
bygningsafsnit højst 1 etage under terræn, i bygninger hvor ingen bygningsafsnit er indplaceret i risikoklasse 4, og hvor gulv er højst 5,0 m under terræn.

 4  1 til 6
Bygninger eller bygningsafsnit, der ikke er omfattet af risikoklasse 1 – 3.

Brandklasser
Risikoklasse  Metoder til dokumentation Brandklasse 
Præ-accepterede løsninger a)  Brandteknisk begrundet vurdering a) Komparativ analyse a)  Brandteknisk dimensionering a) Andre metoder d)
X         1 b)
X
        2 c)
X
       
1-3  X
X X
X  
1-4  X
X
X
4
a) Tekniske løsninger og eftervisning udført i overensstemmelse med Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. I brandklasse 4 kan brandsikkerheden tillige dokumenteres ved brug af andre metoder.

a) Omfatter følgende bygningsafsnit, hvor der alene anvendes simple brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr:
i) bygningsafsnit i risikoklasse 1, der er henført til anvendelseskategori 1, og har et samlet etageareal på højst 600 m²,
ii) bygningsafsnit i risikoklasse 1, der helt eller delvist er henført til anvendelseskategori 4, hvis bygningsafsnittet er brandmæssigt fritliggende eller brandmæssigt adskilt i forhold til skel, brandmæssigt fritliggende i forhold til øvrig bebyggelse på egen grund og har et samlet etageareal på højst 600 m²,
iii) tilbygninger til eksisterende byggeri med bygningsafsnit i risikoklasse 1, som helt eller delvist er henført til anvendelseskategori 4, uanset om bygningsafsnittet er brandmæssigt fritliggende, hvis tilbygningen er brandmæssigt fritliggende eller brandmæssigt adskilt i forhold til skel, brandmæssigt fritliggende i forhold til øvrig bebyggelse på egen grund og bygningsafsnittet efter tilbygning har et samlet etageareal på højst 600 m², og
iv) bygningsafsnit i risikoklasse 1, der er henført til anvendelseskategori 2, 3 og 5, hvis bygningsafsnittet er brandmæssigt fritliggende.

c) De præ-accepterede løsninger kan fraviges som angivet i bilag 4.
d) Herunder orienterende brandprøvning, der ikke vedrører brandteknisk klassifikation af byggevarer eller bygningsdele.