Brandklasser
Risikoklasse  Metoder til dokumentation Brandklasse 
Præ-accepterede løsninger a)  Brandteknisk begrundet vurdering a) Komparativ analyse a)  Brandteknisk dimensionering a) Andre metoder d)
X         1 b)
X
        2 c)
X
       
1-3  X
X X
X  
1-4  X
X
X
4
a) Tekniske løsninger og eftervisning udført i overensstemmelse med Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. I brandklasse 4 kan brandsikkerheden tillige dokumenteres ved brug af andre metoder.

a) Omfatter følgende bygningsafsnit, hvor der alene anvendes simple brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr:
i) bygningsafsnit i risikoklasse 1, der er henført til anvendelseskategori 1, og har et samlet etageareal på højst 600 m²,
ii) bygningsafsnit i risikoklasse 1, der helt eller delvist er henført til anvendelseskategori 4, hvis bygningsafsnittet er brandmæssigt fritliggende eller brandmæssigt adskilt i forhold til skel, brandmæssigt fritliggende i forhold til øvrig bebyggelse på egen grund og har et samlet etageareal på højst 600 m²,
iii) tilbygninger til eksisterende byggeri med bygningsafsnit i risikoklasse 1, som helt eller delvist er henført til anvendelseskategori 4, uanset om bygningsafsnittet er brandmæssigt fritliggende, hvis tilbygningen er brandmæssigt fritliggende eller brandmæssigt adskilt i forhold til skel, brandmæssigt fritliggende i forhold til øvrig bebyggelse på egen grund og bygningsafsnittet efter tilbygning har et samlet etageareal på højst 600 m², og
iv) bygningsafsnit i risikoklasse 1, der er henført til anvendelseskategori 2, 3 og 5, hvis bygningsafsnittet er brandmæssigt fritliggende.

c) De præ-accepterede løsninger kan fraviges som angivet i bilag 4.
d) Herunder orienterende brandprøvning, der ikke vedrører brandteknisk klassifikation af byggevarer eller bygningsdele.