Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 6g

Midlertidig overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henføres til anvendelseskategori 5, kan ske i sammenlagt højst 50 døgn inden for samme kalenderår. Overnatningen skal foregå i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5.

 Stk. 2. Ved midlertidig overnatning skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om den midlertidige overnatning senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal kommunalbestyrelsen have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger før.

 Stk. 3. Den midlertidige overnatning skal ske i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger for midlertidige overnatninger, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.

 Stk. 4. Midlertidig overnatning, som ikke er omfattet af stk. 3, kan finde sted, når et af følgende punkter er opfyldt:

1) Betingelserne for midlertidig overnatning er indarbejdet i byggeriets drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. §§ 143-146, og der er foretaget meddelelse i overensstemmelse med stk. 2.

2) Der er givet byggetilladelse til den midlertidige overnatning. Dokumentation for, at den midlertidige overnatning sker i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5, skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger før første overnatningsdøgn.


 Stk. 5.
Overnatning i byggeri eller bygningsafsnit, der ikke kan henføres til anvendelseskategori 5, og som ikke opfylder stk. 1 – 4, betragtes som en anvendelsesændring, hvortil der skal søges byggetilladelse, jf. § 10.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.