Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 6f
Midlertidige udendørs campingområder til flere end 150 personer og midlertidige udendørs salgsområder og lignende til flere end 150 personer er i afsnit II alene omfattet af brandforhold i kapitel 5.

 Stk. 2. De i stk. 1 nævnte områder kræver ikke byggetilladelse, hvis det sker i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger for forsamlingstelte, midlertidige campingområder og midlertidige udendørs salgsområder i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, og kommunalbestyrelsen modtager meddelelse om områderne, jf. stk. 3.

 Stk. 3. Meddelelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.

 Stk. 4. Hvis det i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse vurderes, at der skal inddrages en certificeret brandrådgiver jf. § 493, stk. 3, nr. 1, kan ansøger vælge, at kommunalbestyrelsen skal foretage den tekniske byggesagsbehandling af brandforhold, jf. kapitel 5 i stedet for en certificeret rådgiver. Dokumentation for overholdelse af kapitel 5 skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, at området tages i brug.