Skorstensfejerordningen er reguleret i skorstensfejerbekendtgørelsen, (bekendtgørelse nr. 541 af 22/05/2017 om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg). Skorstensfejerbekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i byggelovens § 15.

De faglige krav, som stilles til skorstensfejere, fremgår tillige af bekendtgørelsen, men behandles ikke i denne vejledning.

Vejledningen om administration af skorstensfejerordningen er senest revideret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen d. 11. januar 2019.