Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om administration af skorstensfejerordningen

Fold alle ud
Det fremgår af byggelovens § 17, stk. 1, at det er bygningsejeren, der er ansvarlig for, at dennes bygning er i lovlig stand. Eksisterer der et ulovligt forhold, påhviler det således bygningsejeren at berigtige det ulovlige forhold. Manglende fejning af skorstene og ildsteder er et ulovligt forhold, som er omfattet af byggelovens § 17, stk. 1.
Det er således bygningsejerens ansvar, at reglerne i skorstensfejerbekendtgørelsen, herunder bestemmelserne om fejningsterminer, overholdes, uanset om bygningsejeren benytter den skorstensfejer, som tilbydes af kommunen, eller om bygningsejeren vælger at indgå aftale med en anden skorstensfejer. Hvis bygningsejeren vælger at bruge en anden skorstensfejer end den, der er anvist af kommunen, er det bygningsejerens ansvar, at den valgte skorstensfejer har den korrekte og påkrævede uddannelse.