Det er udgangspunktet i byggeloven, at der er krav om byggetilladelse for de omfattede byggearbejder og dermed, at byggearbejder, hvor aftrækssystemet får karakter af en tilbygning, kræver byggetilladelse fra kommunen, jf. byggelovens § 16, stk. 1. Det følger ligeledes heraf, at i de tilfælde byggearbejdet er en ombygning eller forandring i bebyggelsen, skal der søges byggetilladelse fra kommunen, såfremt ombygningen/forandringen er væsentlig i forhold til bestemmelser i byggelovgivningen, herunder de konstruktive krav i BR18, kap. 15.   

 

Hvorvidt ombygningen eller forandringen er væsentlig, beror på kommunens konkrete vurdering.