Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om skorstene og kravet om byggetilladelse

Fold alle ud
Ved aftrækssystemer, der er nedlagt, men som ønskes taget i brug igen, vil der som udgangspunkt foreligge en anvendelsesændring af aftrækssystemet. Denne anvendelsesændring må karakteriseres som væsentlig, idet ændringen medfører, at krav om brandforhold og installationer i bygningsreglementets kap. 5 og 12 vil have indflydelse på, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at tage aftrækssystemet i brug igen.

Da ændringen kan karakteriseres som væsentlig, vil det kræve en byggetilladelse og en ibrugtagningstilladelse, inden aftrækssystemet på ny kan tages i brug. Ejeren skal således ansøge kommunen herom.