Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om skorstene og kravet om byggetilladelse

Fold alle ud

BR18 § 5 indeholder væsentlige undtagelser fra ovenstående, som medfører, at aftrækssystemer i mange tilfælde ikke kræver byggetilladelse. Det er dog en forudsætning, at de relevante krav i bygningsreglementet overholdes.

   

BR18, kap. 1, § 5, stk. 1, nr. 3, bestemmer, at ombygninger af enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse, dog under forudsætning af, at de relevante krav i bygningsreglementet overholdes. Ombygningen eller forandringen må ikke medføre en væsentlig anvendelsesændring eller en udvidelse af etagearealet.

 

BR18, kap. 1, § 5, stk. 1, nr. 4, bestemmer endvidere, at ombygninger og andre forandringer i eksisterende byggeri, som ikke ændrer eller påvirker de bærende konstruktioner, forudsætningerne for bygningens brandstrategi samt bygningens fælles installationer, ligeledes kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse. De relevante krav i bygningsreglementet skal dog overholdes.