BR18, kap. 1, § 40, stk. 1, bestemmer, at byggearbejder, der kræver byggetilladelse, skal færdigmeldes til kommunalbestyrelsen.

 

Det fremgår af BR18, kap. 1, § 40, stk. 2, hvad der skal fremsendes til kommunalbestyrelsen i forbindelse med færdigmeldingen, herunder dokumentation og erklæring om, at det færdige byggeri er i overensstemmelse med byggetilladelsen og bygningsreglementet.

 

Det følger endvidere af BR18, kap. 1, § 43, stk. 1, at byggearbejder, der kræver byggetilladelse, ikke må tages i brug, inden kommunalbestyrelsen har udstedt en ibrugtagningstilladelse.