Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om ombygninger og brug af certificerede rådgivere i relation til ændring af BR18 d. 10. marts 2020

Fold alle ud

Eksempel 1

I et etageboligbyggeri ønskes to lejligheder i samme opgang og på samme etage slået sammen. I forbindelse med sammenlægningen bliver der fjernet et køkken, hvor vand- og afløbsinstallationen afproppes, og der fjernes en mindre ikke-bærende væg i de to lejligheders entreer. Bagtrappen for de to lejligheder sløjfes, så der fremadrettet kun er flugtvej til hovedtrappen, som er udført i træ.

Da de to lejligheder begge opfylder gældende krav til bygningsreglementet på opførelsestidspunktet, men da bagtrappen sløjfes i forbindelse med sammenlægningen, ændres der i forudsætningerne for de brandmæssige forhold, og det vil derfor kræve en byggetilladelse, og i denne forbindelse skal der tilknyttes en certificeret brandrådgiver. Brandrådgiverens kompetenceniveau skal svare til den brandklasse, som bygningen/bygningsafsnittet henføres til på baggrund af anvendelseskategori, risikoklasse og dokumentationsform.

Såfremt der ikke ændres ved de bærende konstruktioner virkemåde skal der ikke tilknyttes en certificerede statiker. Hvis der skal fjernes en bærende væg, skal der tilknyttes en certificerede statiker med kompetenceniveau svarede til den konstruktionsklasse, som bygningen/konstruktionsafsnittet henføres til.

Der skal søges om tilladelse til at nedlægge en bolig efter boligreguleringsloven.

 

Eksempel 2

I et nyere kontorbyggeri i flere etager, hvor hver etage er indrettet som storrumskontor, er det i brandstrategien forudsat, at der på hver etage kan etableres et mødelokale på op til 30 m2, til maksimalt 10 personer, hvis de udføres som selvstændige brandceller, og at der er mindst en redningsåbning i mødelokalet.

Et af mødelokalerne ønskes rykket fra den ene ende af etagen til den anden, hvor der ikke er etableret redningsåbninger, og mødelokalet ønskes udført med u-klassificerede glasvægge mod at der installeres ABA-anlæg og AVA-anlæg med tonevarsling på hele etagen.

Da der ikke længere er en redningsåbning i mødelokalet, ændres der på forudsætningerne for de brandmæssige forhold, og derfor kan byggearbejdet ikke udføres uden byggetilladelse, og i denne forbindelse skal der tilknyttes en certificeret brandrådgiver. Brandrådgiverens kompetenceniveau skal svare til den brandklasse, som bygningen/bygningsafsnittet henføres til på baggrund af anvendelseskategori, risikoklasse og dokumentationsform.

Da der ikke ændres ved de bærende konstruktioner virkemåde skal der ikke tilknyttes en certificerede statiker.

 

Eksempel 3

Et kontorbyggeri ønskes ændret til boliger. En ændring fra erhverv til bolig udgør en væsentlig anvendelsesændring og kræver derfor ansøgning om byggetilladelse.

Ved en ændring fra kontorbyggeri til bolig ændres der i forudsætningerne for de brandmæssige forhold, og der skal afhængig af byggeriets kompleksitet derfor tilknyttes en certificeret brandrådgiver.

I forbindelse med ombygningen ændres der ikke på de bærende konstruktioner. De nye adskillelser mellem de kommende lejemål udføres af ikke-bærende vægge og lasten i brugskategorien er mindre for bolig end for kontor. Idet der ikke ændres på de bærende konstruktioners virkemåde, skal der ikke tilknyttes en certificeret statiker.