Hvis en forudgående ansøgning om tilladelse eller dispensation efter reglerne på opførelsestidspunktet ikke ville være blevet imødekommet, er det udgangspunktet, at der skal ske fysisk lovliggørelse efter de regler, der er gældende på lovliggørelsestidspunktet. 

Forinden der træffes afgørelse om fysisk lovliggørelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en vurdering af, om der kan meddeles dispensation til forholdet efter de regler, der er gældende på lovliggørelsestidspunktet. Det kan indgå i kommunalbestyrelsens vurdering, om der ville være meddelt tilladelse efter en dispensationspraksis, der var gældende på opførelsestidspunktet.