Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18

Fold alle ud

Følgende typer af byggeri, er dog undtaget fra ansøgning om nedrivningstilladelse, når den enkelte bygning har et areal på højst 50 m2:

  • Garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse
  • Udhuse
  • Hønsehuse
  • Drivhuse
  • Overdækkede terrasser

Byggeri, der har tilsvarende formål, som de oplistede ovenfor, f.eks. et brændeskur eller et legehus, kan ligeledes nedrives uden tilladelse, når den enkelte bygning har et areal på højst 50 m2 Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om den pågældende bygning er omfattet af undtagelsen.

Ved nedrivning af byggeri uden ansøgning om tilladelse, har bygningsejer selv pligt til at undersøge, om nedrivningsarbejdet er i strid med anden lovgivning. Ved nedrivning af byggeri, der ikke kræver tilladelse, har ejer pligt til indberette oplysninger til Bygnings- og Boligregisteret (BBR).