Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18

Fold alle ud

Et byggeri, hvortil der kræves byggetilladelse, må som udgangspunkt ikke nedrives uden en tilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. BR18, § 47.

Ved ansøgning om nedrivning af bebyggelse skal ansøger indsende oplysninger til identifikation af bygningen, herunder ejendommens adresse og matrikelbetegnelse, og oplysning om bygningens omtrentlige højde og grundflade. Kommunalbestyrelsen skal bruge disse oplysninger til at vurdere, om der skal fastsættes retningslinjer for nedrivning af den pågældende bebyggelse. Det kan f.eks. være nødvendigt at tage særlige forholdsregler, f.eks. i forhold til bygningens vandinstallationer eller fordi bygningen er placeret tæt på anden bebyggelse, ligesom der kan være anden lovgivning, der skal påses, inden der kan gives tilladelse, herunder regler om håndtering af byggeaffald eller regler for nedrivning af fredede eller bevaringsværdige bygninger.

Ansøgning om nedrivning skal ske gennem Byg & Miljø.

I forbindelse med ansøgning om tilladelse til nedrivning af bebyggelse, skal selve nedrivningen ikke indplaceres i en konstruktionsklasse eller brandklasse, og der skal derfor ikke tilknyttes en certificeret statiker eller brandrådgiver.

Hvis det handler om en delvis nedrivning, skal det betragtes som en opbygning, og regler herfor skal anvendes, dvs. at hvis der under nedrivningen og den efterfølgende ombygning ændres i fx konstruktioners virkemåde skal nedrivningen samt evt. ombygninger indplaceres i en konstruktionsklasse. Den del af bygningen, der nedrives, kan have betydning for den resterende bygnings stabilitet.

Såfremt byggeriet indplaceres i konstruktionsklasse 2-4 og/eller i brandklasse 2-4 skal der tilknyttes en certificerede statiker og eller brandrådgiver. Dette er uanset om ombygningen behandles som en eller to byggesager.

Når bygningen er revet ned, skal nedrivningsbyggearbejdet færdigmeldes til kommunalbestyrelsen. Dette skal ske for, at kommunalbestyrelsen kan ajourføre Bygnings- og Boligregistret (BBR) og afslutte byggesagen.