Kommunalbestyrelsen kan ikke opkræve gebyr for stikprøvekontrollen. Udgifterne hertil skal indregnes i overheadomkostningerne til byggesagsbehandlingen. Åbn Vejledning om gebyr for kommunernes sagsbehandling på byggeområdet.