Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18

Fold alle ud

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har oprettet en database, hvortil certificeringsorganer skal indberette oplysninger om de certificerede rådgivere. Alle certificerede statikere og brandrådgivere skal fremgå af databasen.

Følgende oplysninger skal fremgå om den certificerede:

• Navn

• Certifikatnummer

• Certificeringsniveau

• Udløbsdato på certifikatet.

Følgende oplysninger er frivillige, og kan fremgå af databasen, hvis den certificerede ønsker det:

• Virksomhed

• Kontaktoplysninger – telefonnummer og mailadresse

• Postnummer

Det er certificeringsorganet, der har certificeret den enkelte rådgiver, der er forpligtet til at indberette den pågældende i databasen. Det er derfor også certificeringsorganerne, der skal kontaktes, såfremt at der er oplysninger i databasen, der ikke er korrekte.

Kommunalbestyrelsen kan anvende databasen til at undersøge gyldigheden af det certifikat, som den certificerede rådgiver har sendt ind i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Find databasen på www.tbst.certificering.dk.