Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18

Fold alle ud

Fra den 1. januar 2020 kan kommunalbestyrelsen ikke længere foretage den tekniske byggesagsbehandling af brand- og konstruktionsforhold. Det betyder, at der fra denne dato skal være tilknyttet en certificeret brandrådgiver eller statiker til byggesager, der er omfattet af brand- og konstruktionsklasse 2-4. Det gælder dog ikke markeder, byfester, festivaler og lignende midlertidige udendørsarrangementer, hvor det fortsat er muligt at vælge kommunal teknisk byggesagsbehandling.

Det er det bygningsreglement, der er gældende tidspunktet, der søges om byggetilladelse, der gælder for byggesagen. For byggesager, hvor der er søgt om tilladelse før den 1. januar 2020, kan der derfor være valgt teknisk byggesagsbehandling af brand- og konstruktionsforhold.

Hvis byggeriet kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse, er det de regler, der er gældende på tidspunktet for påbegyndelse af byggeriet, der skal overholdes.

Overgangsperiode til 1. januar 2022 på konstruktionsområdet

Fra den 1. januar 2020 til den 30. juni 2022 er der en overgangsperiode, hvor det fortsat er muligt at anvende en anerkendt statiker som alternativ til en certificeret statiker. Læs mere om overgangsperioden i afsnit 5.