Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om udnyttelige tagetager

Fold alle ud
I en udnyttelig tagetage medregnes det areal, der i et vandret plan 1.5 m over færdigt gulv ligger inden for planets skæring med tagbeklædningens udvendige side.

I 1976 blev det areal i tagetagen medregnet, som i et vandret plan 1,0 m over færdigt gulv lå inden for planets skæring med tagbeklædningens udvendige side. Dette blev ændret til de nuværende regler med bygningsreglementet af 1977, der trådte i kraft den 1. februar 1977.

Når det område ejendommen med tagetagen er beliggende i er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt er det de beregningsregler, der var gældende da plangrundlaget blev vedtaget, som skal anvendes ved beregning af etagearealet.