En udnyttelig tagetage er en tagetage, hvor der er et areal, der kan anvendes uden væsentlige indgreb i de bærende konstruktioner. Et væsentligt indgreb i de bærende konstruktioner er eksempelvis, når gitterspærfag erstattes med hanebåndsspær.