Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om udnyttelige tagetager

Fold alle ud

En udnyttelig tagetage er en tagetage, hvor der er et areal, der kan anvendes uden væsentlige indgreb i de bærende konstruktioner. Et væsentligt indgreb i de bærende konstruktioner er eksempelvis, når gitterspærfag erstattes med hanebåndsspær.