Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om udnyttelige tagetager

Fold alle ud

Vejledningen er udarbejdet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i juli 2018.

Siden 1. januar 1976 har udnyttelige tagetager skulle medregnes i bebyggelsesprocenten uanset den faktiske udnyttelse. Se BR72, bemærkninger til tillæg nr. 7. 

Indtil 1. januar 1976 var det kun beboelsesrum og badeværelser samt adgangsvejen til disse rum i tagetagen, der skulle medregnes, mens bi- og udenoms rum i tagetagen ikke skulle medregnes.