Vejledningen er opdateret januar 2021

Vejledningen er opdateret i overensstemmelse med de ændringer af bygningsreglementet, der trådte i kraft 1. januar 2021 og vedrører bestemmelserne BR18 § 6 b og 6 d.