Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning i kommunernes stikprøvekontrol i tilgængelighed

Fold alle ud

Til den enkelte byggesag følger en erklæring fra ansøger i forbindelse med færdigmeldingen om, at det færdige byggeri er i overensstemmelse med byggetilladelsen og bygningsreglementet5
.

Det indledende skridt i kommunens kontrol er at afklare, hvilke bestemmelser i bygningsreglementet den pågældende byggesag er omfattet af, når det drejer sig om tilgængelighed, samt brugergruppens sammensætning. I forbindelse med afklaring af, hvilke bestemmelser byggesagen er omfattet af, anvendes oversigtsnøglen i tabel 1. Oversigtsnøglen oplister de bestemmelser, der er relevante i forhold til fire overordnede bygningstyper, henholdsvis boligbebyggelse/boliger, offentligt tilgængelig bygninger, bygninger med arbejdspladser samt hotel, kro og lignende. De relevante bestemmelser er oplistet tematisk ud fra formålet med bestemmelserne, f.eks. at ’kunne komme frem til en funktion i en bygning’ eller at ’kunne komme på toilettet’.

 

 

Boligbebyggelse / boliger

Offentligt tilgængelige bygninger Bygninger med arbejdspladser Hotel, kro og lign.
 Kunne komme frem til bygning/ opholdsareal/ parkeringsareal  § 48, § 49  § 48, § 49  § 48, § 49  § 48, § 49
 

Ind i bygning

§ 51,

§ 52, § 53, § 54
 § 51, § 52, § 53, § 54

§ 51,

§ 52, § 53, § 54

§ 51,

§ 52, § 53, § 54
 

Kunne komme frem til funktion

(frem til bolig),

§ 55,

§ 56, § 57, § 58,

§ 59, § 60, § 61

§ 55,

§ 56, § 57, § 58,

§ 59, § 60,

§ 61, § 62

§ 55, § 56, § 57,

§ 58, § 59, § 60,

§ 61

§ 55, § 56, § 57,

§ 58, § 59,

§ 60,

§ 61

§ 232
 

Kunne tage elevator

§ 242, § 244, § 245, § 246

Ombygning/ tilbygning: § 247
 

§ 242, § 244, § 246

 

§ 242, § 244, § 246

 § 242, § 244, § 246
 Kunne benytte brugerbetjente anlæg  § 159, § 160  § 159, § 160  § 159, § 160  § 159, § 160
 Kunne komme på toilettet  § 204  § 214, § 215, § 216

§ 223

§ 224

§ 233

§ 234, § 235,

§ 236
 Kunne forsamles  

§ 217, § 218

§ 220
   
 Kunne benytte altan ved hotelværelse        § 237
 Kunne parkere  § 399, § 401  § 399, § 401  § 399, § 401  § 399, § 401
 Kunne aflevere affald  § 65, § 397  § 65, § 397  § 65, § 397  § 65, § 397

Tabel 1.: Oversigtsnøgle, der viser relevante bestemmelser i bygningsreglementet i forhold til de fire overordnede bygningstyper boligbebyggelse/boliger, offentligt tilgængelige bygninger, bygninger med arbejdspladser samt hotel, kro og lignende.
 

Brugergruppens sammensætning

Når det er afklaret, hvilke bestemmelser i bygningsreglementet den pågældende byggesag er omfattet af, er næste skridt at afklare brugergruppens sammensætning.  

Bygningsreglementet stiller i kap. 2 krav om, at brugerne ved egen hjælp skal kunne komme frem til, ind og frem til funktioner i bygninger, opholdsarealer og parkeringsarealer. Det er derfor relevant at afklare sammensætningen af brugergruppen i relation til den færdige bygnings overordnede funktion eller funktioner.

Brugerne af en bygning, et opholdsareal eller et parkeringsareal kan være alle mennesker med ingen, mindre eller større funktionsnedsættelser6. Der kan derfor være tale om en mangfoldig brugergruppe.

Ligeværdighed i adgangsforhold og indretning handler om at gøre det muligt for alle mennesker, uanset omfanget af en funktionsnedsættelse at deltage i såvel hverdagsaktiviteter som andre typer af aktiviteter – uddanne sig, passe sit arbejde, handle dagligvarer, deltage i børnehavens årlige sommerfest, gå i teatret, være på en legeplads med sine børn eller børnebørn, dyrke sport i den lokale klub mv.

For mere inspiration til fastlæggelse af brugergruppe henvises til 2.0 Uddybning angående brugerne samt Vejledning til brugerbegreb7 i bygningsreglementet.

 

5) Bygningsreglementet, kap. 1, § 40, stk. 2. 

6) Bygningsreglementet, kap. 2, Vejledning til brugerbegreb, 3.0.0.

7) Bygningsreglementet, kap. 2, Vejledning til brugerbegreb

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.