Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning i kommunernes stikprøvekontrol i tilgængelighed

Fold alle ud

I denne fase af stikprøvekontrollen skal kommunen vurdere betydningen af de ulovlige forhold (såvel materielle som formelle mangler). Hvis kommunen bliver opmærksom på et ulovligt forhold, er den forpligtet til at søge forholdet lovliggjort, medmindre det er af bagatelagtig karakter.

 

Grænsen for, hvad kommunen opfatter som bagatelagtigt, kan variere imellem de tekniske områder og dermed kapitler i bygningsreglementet. Når betydningen af et forhold skal vurderes, relaterer tilgængelighedsområdet sig i særdeleshed til brugergruppen og bestemmelsernes formål. Små afvigelser fra bestemmelserne kan have afgørende betydning for brugsværdien og dermed brugernes muligheder for at gøre brug af bygningernes funktioner, opholdsarealer og parkeringsarealer. Hensyn til brugerne skal derfor inddrages i vurderingen.

 

I det følgende præsenteres eksempler på denne problemstilling, som kommunen bør være opmærksom på, når det vurderes, om en mangel er af bagatelagtig karakter. Det er hensigten, at disse eksempler kan bidrage til en forståelse af brugsværdien, brugernes situation og deres møde med det fysiske miljø.

Kunne komme hen til 

Særligt for personer med synsnedsættelse, personer med gangbesvær, men også børn, er det afgørende for både brugskvalitet og sikkerhed, at gangareal frem til bebyggelse er anlagt med taktil adskillelse til andre trafikformer (cykel, bil).

Kunne komme ind  

Et 9M murhul giver, afhængig af dørkarmens udformning, ikke nødvendigvis en fri passagebredde på 0,77 meter ved lyd- eller branddøre. En fri passage på 0,77 meter er nødvendig for, at en elektrisk kørestol kan passere.

Kunne komme rundt og kunne benytte brugerbetjente anlæg

I forbindelse med elevatorer og brugerbetjente anlæg er det afgørende, at hele betjeningspanelet kan nås og dermed anvendes ved egen hjælp, eksempelvis siddende i en kørestol.

Kunne komme på toilettet

Det frie manøvreareal eller pladsen ved siden af wc’et er reelt ikke frit, hvis dørbladet fra en indadgående dør, en radiator eller et puslebord (også væghængt) tager del i pladsen. Et ikke frit manøvreareal kan i yderste konsekvens hindre, at en kørestolsbruger kan komme på toilettet.

Afstanden mellem wc’et og håndvasken samt armatur har afgørende betydning for brugsværdien og muligheden for at kunne vaske sine hænder. Hvis afstanden er for stor, er det umuligt at sidde på toilettet og nå håndvasken samt betjene armaturet i forbindelse med vask af hænder.

Udformningen af brusearealet ved en bade- og wc-facilitet på et hotelværelse kan have betydning for brugsværdien. Hvis friarealet ved siden af håndvasken anvendes som bruseareal, kan en kant ved brusearealet hindre en person i kørestol i at manøvrere.

Kunne parkere  

Passende arealer til parkering af handicapegnede køretøjer (personbil, kassebil/minibus, el-scooter) udlagt tæt på indgangen har betydning for brugernes mulighed for at anvende bygninger og arealer. Hvis en person med gangbesvær skal parkere sin bil eller sin el-scooter langt fra den bygning, som vedkommende skal benytte, er der tale om tab af brugsværdi, fordi personen har svært ved eller ikke kan gå over længere afstande.

I forbindelse med et parkeringsareal og et antal parkeringspladser rettet mod handicapegnede køretøjer, har det afgørende betydning, at niveauspring mellem parkeringsareal og gangareal højst er 2,5 cm. Hvis niveauspringet er højere, kan personer i kørestol eller personer med gangbesvær være nødt til at bevæge sig ud på kørebanen for at finde et sted med et lavere niveauspring, de kan forcere for at komme til gangarealet.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.