Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning i kommunernes stikprøvekontrol i tilgængelighed

Fold alle ud

I denne fase af stikprøvekontrollen skal kommunen kontrollere, om dokumentationen er i overensstemmelse med byggetilladelsen, og de bestemmelser i bygningsreglementet, som ansøger tidligere har indsendt erklæring om, at byggesagen overholder.

Byggesagsbehandleren skal i denne fase granske den indsendte dokumentation. Granskningen kan suppleres af et tilsyn på stedet. I granskningen vurderes det, om de beskrevne løsninger i dokumentationen efterlever byggetilladelsen og bygningsreglementets bestemmelser. Alt efter bygningstype vælges det relevante bygningsspor i oversigtsnøglen som udgangspunkt for granskningen.

Byggesagens dokumentation holdes op imod de enkelte bestemmelser i bygningsreglementet, og det vurderes, om de dokumenterede løsninger er opført i overensstemmelse med bestemmelserne. I de tilfælde, hvor de dokumenterede løsninger ikke lever op til bestemmelserne, er der tale om en materiel mangel.   

Det er på dette tidspunkt i stikprøvekontrollen, at det vurderes, om dokumentationens beskrevne løsninger tilgodeser ligeværdighed i adgangsforhold og indretning samt sikrer, at brugerne ved egen hjælp kan benytte bygningen og dens funktioner.

Mere information om ligeværdig samt en definition af ’ved egen hjælp’ præsenteres i afsnit 3.0 Uddybning af ligeværdighed i adgangsforhold og indretning. Ligeledes henvises til DS-håndbog 186:2017 for konkrete eksempler på, hvordan bygningsreglementets bestemmelser kan overholdes ved brug af eksempler fra DS/ISO 21542.

 

Omfang og antal 

Bygningsreglementets bestemmelser omhandler en række detailkrav, hvor et givet antal er defineret. Det gælder antallet af sengepladser indrettet med egne bade- og wc-faciliteter. Andre bestemmelser anvender begrebet ’passende antal’. Det gælder pladser til personer med særlige pladskrav i lokaler og anlæg med fastmonterede publikumspladser samt antallet af parkeringspladser til handicapegnede køretøjer.

Vurderingen af behovet og dermed hvad, der er et passende antal, bør dog altid tage udgangspunkt i bygningens funktion, størrelse, kapacitet samt brugergruppe. Eksempelvis har det vist sig, at der er brug for et større antal parkeringspladser til handicapegnede køretøjer (mere end de fem pladser, der er udlagt) ved kulturcenteret Nordkraft i Aalborg, som bl.a. huser en biograf, et spillested, et teater, et sundhedscenter, en forening for handicapidræt samt en del af Aalborg Universitet9.

I denne 2. fase af stikprøvekontrollen er det kommunens opgave at vurdere, hvordan der i dokumentationen er gjort rede for antallet af f.eks. parkeringspladser til handicapegnede køretøjer i relation til typen af byggeprojekt i den pågældende byggesag.

 

9) Grangaard, S. & Pedersen, L.S. (2014) Tilgængelighed i forbindelse med ombygning – et casestudie af Nordkraft. SBI 2014:16. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, København. 

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.