Formålet med stikprøvekontrollen er også at identificere de områder, hvor der er udfordringer med efterlevelsen af tilgængelighedsbestemmelserne. Stikprøvekontrollens 2. fase er afgørende for denne identificering, for det er her, at eventuelle materielle mangler afdækkes. Dermed bliver det ekstra vigtigt, at stikprøvekontrollen af tilgængeligheden gennemføres ud fra retningslinjerne i indeværende vejledning for netop at sikre ensartethed. Kommunen bør tillige opbevare data fra alle stikprøvekontroller, så det er muligt efterfølgende at foretage en registrering og opsamling af resultaterne.