Swipe horisontalt for at se alle emner

Spørgsmål og svar

Fold alle ud

Hvilken part kan udpege og indgå aftale med en uafhængig tredjepartskontrollant, hvis ansøgeren selv står for projekteringen af de bærende konstruktioner eller brandforhold fx ved totalentreprise?

 

I henhold til bygningsreglementet er der krav om anvendelse af en certificeret tredjepartkontrollant i byggeri indplaceret i brand- og konstruktionsklasse 4, jf. BR18, §§ 18 og 22. Det er ansøgeren, der udpeger tredjepartskontrollanten.

 

Tredjepartskontrollen skal udføres af en person, der hverken direkte eller indirekte er økonomisk eller organisatorisk forbundet med den eller de virksomheder og organisationer, som har medvirket ved udfærdigelsen af dokumentationen for byggeriets brandsikkerhed eller projektering af de bærende konstruktioner, jf. BR18, § 526 stk. 1, nr. 3. Den certificerede tredjepartskontrollant skal selv sikre dette og redegøre for dette i start- og sluterklæringen (fx i BR18, §§ 498, stk. 2. og 499, stk. 2 og BR18, §§ 508, stk. 2. og 509, stk. 2). Dette betyder, at tredjepartskontrollanten ikke må pålægges eller kunne pålægges begrænsninger ved løsning af sin kontrolopgave i henhold til BR18, § 535. Tredjepartskontrollanten må ikke have medvirket til udfærdigelsen af dokumentationen hverken direkte eller indirekte.

 

Tredjepartskontrollantens virke bliver kontrolleret af de certificeringsorganer, der er akkreditereret inden for certificeringsordningen og dette er med til at sikre, at tredjepartskontrollantens virke er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav.

 

Bolig- og planstyrelsen vurderer ikke, at betaling for tredjepartskontrollantens ydelse i sig selv gør, at denne bliver økonomisk eller organisatorisk forbundet til betalerens organisation. Tredjepartskontrollanten vil være berettiget til sin betaling uagtet resultatet af den udførte kontrol.

 

Det væsentlige i denne sammenhæng er således, at tredjepartskontrollanten ikke er økonomisk eller organisatorisk forbundet med eller tilknyttet organisationen fx gennem et ansættelsesforhold, hvorved udfaldet af tredjepartskontrollantens ydelse, kan komme denne til skade.

 

Derfor vurderer Bolig- og planstyrelsen, at en ansøger af en byggetilladelse, hvor ansøger selv forestår projekteringen af de bærende konstruktioner eller brandforhold, kan udpege og indgå aftale med en tredjepartskontrollant og samtidig overholde bygningsreglementet §§ 526, stk. 1, nr. 3.

 

Hvis en totalentreprenør ikke er ansøgeren, så kan totalentreprenøren ikke udpege en tredjepartskontrollant – det vil i dette tilfælde være ansøgeren (bygningsejer eller bygherren), der skal udpege en sådan.

 

Hvis totalentreprenøren er ansøgeren, så skal totalentreprenøren udpege tredjepartskontrollanten.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.