Hvordan håndteres projekter, hvor der er tilknyttet en anerkendt statiker, og hvor byggeriet ikke færdiggøres, inden overgangsperiodens udløb? (30-09-2020)

Det er det bygningsreglement, der er gældende på ansøgningstidspunktet for byggetilladelsen, der er gældende, indtil byggesagen afsluttes. Det betyder, at de projekter, hvor der er givet byggetilladelse med tilknytning af en anerkendt statiker, kan afsluttes med tilknytning af en anerkendt statiker, uanset at overgangsperioden udløber.