Swipe horisontalt for at se alle emner

Spørgsmål og svar

Fold alle ud

Hvilket ansvar har den certificerede brandrådgiver eller statiker i tilfælde af, at dokumentationen ikke overholder relevante krav for enten brand eller konstruktionsforhold i bygningsreglementet? Og påvirker certificeringsordningen, hvem der har ansvaret for, at en bygning overholder det relevante bygningsreglement? (02-10-2020)

Hvis dokumentation for brand- eller konstruktionsforhold til et byggeri ikke overholder relevante krav i bygningsreglementet, kan det for den tilknyttede certificerede brandrådgiver eller statiker i værste fald betyde, at den certificerede kan blive frataget sin certificering. Det er certificeringsorganet, der vurderer, om en fejl har en sådan karakter, at betingelserne for certificeringen ikke længere er til stede.

Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering, at den certificeredes ansvar i varetagelsen af opgaven som certificeret rådgiver er et almindeligt professionsansvar på samme vis, som det vil være tilfældet for en projekterende rådgiver. Ansvaret for en bygnings lovlighed er fortsat bygningsejerens, og dette berøres ikke af certificeringsordningen.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.