Ved elproducerende VE-anlæg forstås anlæg, der etableres og drives med henblik på produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder.