Vejledningen er opdateret i januar 2021.

Ved sekundær bebyggelse forstås garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger. Denne vejledning omfatter sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst 50 m2, der kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse, hvis bygningsreglementet, herunder byggeretten og anden lovgivning er overholdt. Overstiger den sekundære bebyggelse arealet 50,0 m2, er der altid krav om byggetilladelse.

Sekundær bebyggelse skal leve op til de regler, der er gældende på tidspunktet for opførelsen.

Sekundær bebyggelse må ikke anvendes til beboelse. Dette gælder selvom den sekundære bebyggelse opfylder kravene til en bolig. Det er således den anvendelse, der er givet byggetilladelse til, der er afgørende for byggeriets anvendelse. 

Der er en formodning for, at drivhuse, orangerier m.v., som ikke er isolerede, ikke anvendes til beboelse. Allerede fordi disse bygningstyper er kolde om vinteren, og meget varme om sommeren, vil det som udgangspunkt ikke være muligt at bo i dem. Dette gælder som udgangspunkt også i de tilfælde, hvor der opsættes anlæg til varme eller køling, eller f.eks opstilles en brændeovn. Et drivhus, orangeri mv. vil derfor fortsat være at betegne som sekundær bebyggelse, selvom det indrettes med fx spisebord eller liggestole, og fungere som fx spiseplads eller ekstra terrasse.   

I denne vejledning behandles en række fokuspunkter som man skal være særligt opmærksom på ved opførelse af sekundær bebyggelse.

Hverken vejledningen eller eksemplerne, der følger af denne, er udtømmende. Der kan derfor være konkrete situationer, der ikke er nævnt i hverken vejledningen eller eksemplerne.