Det forudsættes generelt for alle nedenstående eksempler, at byggearbejdet ikke udvider etagearealet, ændrer anvendelsen væsentligt, eller omfatter andre forhold der medfører, at der skal ansøges om byggetilladelse.

 

Tabel 4: Eksempler på ombygninger og andre forandringer i enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse, der kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse
Byggearbejde

Etablering af større vinduespartier og døre i facaden.

Udskiftning af vinduer. (Såfremt der er installeret røgalarmanlæg i huset udført i henhold til beskrivelserne i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, bilag 12, afsnit 5.4, behøves nye vinduer ikke at have funktion som redningsåbninger for personredning.)

Etablering af ovenlys.

Sammenlægning af rum for at få opholdsplads i forbindelse med køkken.

Sammenlægning af badeværelse og gæstetoilet.

Sammenlægning af opholdsrum.

Opdeling af rum.

Nedlæggelse af gang og entré, der inddrages til f.eks. opholdsrum.
Nedlæggelse af bryggers, der inddrages til f.eks. badeværelse.

Åbning af brandmæssig adskillelse til kælderetage. (Dette kan dog kun udføres såfremt der ikke er tekniske installationer med stor risiko for antændelse eller stor brandbelastning. Eksempler herpå er oliefyr, pillefyr, koksfyr mv. inklusiv deres oplag. Disse skal placeres i selvstændig brandcelle. Tillige er det under forudsætning af, at der er installeret røgalarmanlæg i huset udført i henhold til beskrivelserne i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, bilag 12, afsnit 5.4.)

Udskiftning af tagkonstruktionen.

Åbning af brandmæssig adskillelse internt i enfamilieshuse, dog ikke til garager eller teknikrum. (For enfamilieshuse i 3 etager, dog for en  boligenhed med et samlet etageareal på højst 150 m2. Dette er under forudsætning af, at der er installeret røgalarmanlæg i huset udført i henhold til beskrivelserne i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, bilag 12, afsnit 5.4.)

Nyt dørhul/vindueshul i bærende væg.

Fuld eller delvis nedrivning af bærende væg.

Udveksling i en bærende bjælke for at etablere en intern trappe.

Udvendig efterisolering i væg og tagflade på højst 25 cm.
Udvendig efterisolering eller fugtisolering af kælderydervægge.

Etablering af hems med areal på højst 4,5 m².

Indretning af liberalt erhverv, der ikke er en ændring af en hel beboelse til erhvervsformål.