Forside
Bygningsreglementet
Væsentlige ændringer
Vejledninger
Tidligere Bygningsreglementer
Tivoli
Skuespillerhuset
Vindmølle
Moderne bygning
Overskrift Spørgsmål Dato
Kap. 3.2.2, stk. 2 - Altaner Betragtes en altan som en enhed, der skal være niveaufri adgang til. 21.12.2010
Kapitel 3.4.4 Er det tilstrækkeligt, at der i adgangsetagen i en bygning indrettes et wc-rum, der kan benyttes af mennesker med handicap, også selvom der i øvrigt indrettes wc-rum i de øvrige etager? 20.07.2012
Kap. 3.3.1, stk. 8. B.1.1.3, stk. 3, nr. 6. B.1.1.6, stk. 2. - Hemse Hvad er en hems? 21.12.2010
Kap. 3.4.2, stk. 2 - Institutioner Hvilke byggetekniske krav gælder for en dagpleje med mere end 5 børn? 06.07.2012
Kap. 3.3.2, stk. 1, kap. 3.4.1, stk. 5 - 6 og kap. 3.4.4, stk. 4. -handicaptoiletter Hvilke krav er der til indretningen af handicaptoiletter, og skal der være handicaptoiletter på alle etager i alle bygninger? 21.12.2010
Kap. 3.3.1, stk. 6 - Beboelsesrum, grunde med skrånende terræn Hvordan fastsættes en grunds terræn i forbindelse med indretning af beboelsesrum i kælderen? 21.12.2010
Udnyttelige tagetager - kap. 3.3.1, stk. 5, Bilag B.1.1.3, stk. 1. og B.1.1.6, stk. 1. Hvornår er der tale om en udnyttelig tagetage. 04.01.2011
Adgangsveje - sammenhæng ml. 2.4.3, stk. 2+5 og 3.2.1, stk. 1 I kapitel 2.4.3, stk. 2 stilles der en række krav til adgangs- og tilkørselsarealer, så de kan benyttes af personer med handicap. Det fremgår dog af kapitel 2.4.3, stk. 5, at disse detaljerede krav ikke gælder for fritliggende enfamiliehuse, der alene anvendes til boligformål og sommerhuse i sommerhusområder. Samtidig fremgår det af kapitel 3.2.1, stk. 2, at der skal være niveaufri adgang i form af blandt andet et vandret, fast og plant areal på 1,5 x 1,5 m udenfor bygningens yderdør. Hvordan det hænger sammen med kapitel 3.2.1, stk. 1, hvoraf det fremgår at bygningers adgangsforhold skal sikre adgang for alle? 15.10.2013
Kap. 3.3.1, stk. 1, boligers indretning og kap. 3.4.4, stk. 1, wc-rum - krav om forrum i beboelse/erhverv Må der være direkte forbindelse eller adgang til beboelses- og opholdsrum fra wc-rum, og hvad gælder i den forbindelse for wc-rum i forbindelse med arbejdspladser? 21.12.2010
Kapitel 3.2.2, stk. 2 - Niveaufri adgang indenfor en enhed. Spørgsmål: Er der krav om, at der skal være niveaufri adgang inde i en enhed, for eksempel en bolig? 21.12.2010