Forside
Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English

Hvilket tidspunkt er afgørende for, om en udlejningsejendom er undtaget byggeskadeforsikring?

Spørgsmål:

Hvilken tidspunkt er afgørende for, om en udlejningsejendom er undtaget for byggeskadeforsikring?

Svar:

Lovforslag L101, som foretager ændringer i byggeloven, træder i kraft den 1. juli 2016.

Med lovforslaget bliver ejendomme, der ønskes anvendt til udlejning, undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring.

Det er tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse der er afgørende for, om et byggeri er omfattet af undtagelsen. Er ansøgningen indgivet før 1. juli 2016, stilles krav om byggeskadeforsikring, selvom byggeriet først færdigmeldes efter den 1. juli 2016. Igangværende byggerier kan således ikke blive omfattet af undtagelsen. Er ansøgningen indgivet efter 1. juli 2016 stilles ikke krav om byggeskadeforsikring.